Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje a seznam nemateriálních statků

Detoa Albrechtice  Křišťálové údolí

V rámci naplnění Koncepce účinnější péče o TLK připravilo MČR Turnov projekt zápisu Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje.  V rámci tohoto projektu MČR Turnov zpracovalo materiál pro Radu Libereckého kraje, který obsahuje základní kritéria hodnocení a výběru řemeslníků pro získání titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje. Současně s tím zpracovalo MČR Turnov databázi řemeslníků libereckého kraje. Tuto databázi spolu s dalšími materiály týkající se koncepce TLK zpřístupnilo na webových stránkách.  Zde návštěvníci naleznou nejen materiály týkající se tohoto projektu, ale i další – výsledky výzkumů za předchozí roky, zprávy o plnění Koncepce v libereckém kraji a další odkazy.   Rada libereckého kraje materiál týkající se ocenění Mistr rukodělné výroby libereckého kraje schválila. Materiál byl zveřejněn výzvou, tak, aby o něm byla veřejnost informována. Souběžně s tím MČR Turnov zpracovalo první nominace vybraných výrobců, kteří splňují požadavek na ojedinělost výskytu technik a dovedností a zároveň jsou typické pro region severovýchodních Čech.

Jde o formu veřejného uznání a podpory těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.

Titul může být udělen pouze občanům České republiky s trvalým pobytem na území Libereckého kraje a výrobcům činným v oborech tradiční rukodělné výroby, které jsou zásadním způsobem ohroženy, či jim přímo hrozí zánik.

Statut

Náležitosti návrhu na udělení titulu

Nominační list

Přehled udělených titulů Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje

 

Seznam nemateriálních statků

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje

 Sklárna Heřmanice   Řezbářství

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky