Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Konzultace k projektovým záměrům

Máte projektový záměr?
Chcete poradit, zda existuje vhodný program pro spolufinancování Vašeho projektu?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů poskytuje pro zájemce o podporu projektů zejména z Evropských strukturálních a investičních fondů poradenství v oblasti vyhledávání vhodného dotačního titulu pro spolufinancování projektových záměrů.  K tomuto účelu je připraven formulář projektového záměru. Tento formulář slouží k rychlé a efektivní konzultaci a pomoci zájemcům v základní orientaci v možnostech financování jejich záměrů. Zpracování projektové žádosti a realizace projektu spadá do plné kompetence předkladatele záměru.

Postup:

Vyplňte Formulář projektových záměrů a elektronicky jej zašlete ne e-mailovou adresu: projekty@kraj-lbc.cz

Vyplněním a zasláním formuláře projektového záměru zájemce o konzultaci souhlasí s evidencí svého projektového záměru pracovníky Krajského úřadu Libereckého kraje. Záměr nebude zveřejněn.

Pracovníci odboru regionálního rozvoje a evropských projektů posoudí možnosti financování vašeho záměru z Evropských strukturálních a investičních fondů či jiných dotačních titulů a do 7 pracovních dnů Vás budou elektronicky nebo telefonicky kontaktovat. V odpovědi naleznete doporučení do jakého operačního programu a do jaké osy (oblasti) Váš projekt zapadá (je možné jej zařadit), případně informaci o tom, že vhodný dotační titul k danému záměru nebyl nalezen. Kromě popisu a podmínek vhodného dotačního titulu (programu) bude v odpovědi uveden i kontakt na správce (administrátora) programu, který Vám poskytne detailnější informace a ověří vhodnost Vašeho projektového záměru v daném programu. 

V případě zájmu můžete požádat pracovníky odboru regionálního rozvoje a evropských projektů též o osobní konzultaci.

 

Další informace o Evropské unii a fondech naleznete pod následujícími odkazy:

dotace eu                            Fondy EU
 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky