Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kotlíkové dotace

Cílem programu Kotlíkové dotace je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek a přispět tak k dosažení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí na území Libereckého kraje. Finanční podpora je poskytována na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují min. 3. emisní třídu, za nové moderní zdroje vytápění v „rodinných domech“.

Konzultace probíhají v kanceláři 4.13 v Evropském domě (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy Krajského úřadu) na adrese: U Jezu 525/4, Liberec 2.

Pondělí       08:00 - 17:00    
Úterý 08:00 - 14:00   
Středa 08:00 - 17:00   
Čtvrtek 08:00 - 14:00   
Pátek 08:00 - 14:00   

Financováni

Povinnosti prodeje a provozu kotlů vycházející z nařízení komise EU 2015/1189, které implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

  • Od 1. ledna 2017 platí povinnost na vyžádání předložit revizi kotle včetně označení emisní třídy.
  • Od 1. září 2024 je zakázáno používání kotlů 1. a 2. emisní třídy, bez ohledu na datum jejich pořízení.

Kdo může o dotaci požádat? 

Žadatel – fyzická osoba je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci na území Libereckého kraje, dále jen „místa realizace“, kde zároveň trvale bydlí (kde se žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí).

Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti může být žadatelem v následujících případech:

  1. žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
  2. žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu),
  3. kombinace předchozích dvou variant.
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky