Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Aktuality

Nové povinnosti pro zaměstnavatele u dohod o provedení práce
Od srpna 2024 čekají zaměstnavatele důležité změny týkající se dohod o provedení práce (DPP) dle zákona č. 163/2024 Sb. Od 1. 7. 2024 musí zaměstnavatelé evidovat všechny zaměstnance pracující na základě DPP a do 20. 8. 2024 přihlásit všechny stávající zaměstnance na DPP. Každý měsíc bude nutné elektronicky hlásit seznam všech zaměstnanců na DPP a výši jejich příjmu, přičemž první hlášení za červenec 2024 je třeba zaslat od 1. do 20. srpna 2024.

Od roku 2025 se mění pojištění zaměstnanců s DPP, které budou nově považovány za klasické zaměstnání nebo zaměstnání malého rozsahu podle výše sjednaného příjmu. ČSSZ již informuje všechny registrované zaměstnavatele o těchto změnách dopisem zaslaným do jejich datových schránek. Nové formuláře budou dostupné na webu ČSSZ od 1. 8. 2024.

16. 7. 2024


Nadace VIA podporuje vzdělávání v oblasti komunální politiky
Nadace VIA spouští roční program "Nebojme se komunální politiky", který je zaměřen na posílení vzdělávání a zapojení mladých lidí do veřejného života. Program nabízí široké spektrum aktivit, včetně workshopů, seminářů a konzultací s odborníky z oblasti veřejné správy a politiky. Jeho cílem je podnítit zájem mladých lidí o komunální politiku a pomoci jim rozvíjet dovednosti potřebné pro aktivní účast v místní samosprávě. Více informací o programu a podmínkách účasti lze nalézt na webových stránkách Nadace VIA.

15. 7. 2024


Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor
Fulbright-Masarykovo stipendium nabízí jedinečnou příležitost pro zástupce českých neziskových organizací. Program podporuje rozvoj neziskového sektoru v České republice prostřednictvím pobytů v USA, umožňuje navázání nových kontaktů a získání hlubokých znalostí z amerických neziskových organizací.

Stipendium je určeno na 3 až 5 měsíců s možným začátkem od září 2025. Grant zahrnuje stipendium na životní náklady podle místa pobytu, příspěvek na zpáteční letenku, základní zdravotní pojištění a menší příspěvky pro rodinné příslušníky (zdravotní pojištění a dopravu pro rodinu si hradí stipendisté sami).

Pro podání žádosti je nutné splňovat české občanství, velmi dobrou znalost angličtiny a ukončené bakalářské studium. Dále je vyžadována minimálně dvouletá praxe v neziskovém sektoru, dobré řídící a organizační schopnosti, pozvání od americké instituce (nezisková organizace nebo univerzita) a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Přihláška se podává ve dvou fázích. V první fázi je do 20. listopadu 2024 třeba vyplnit registrační formulář a zaslat strukturovaný životopis na e-mail: zc.thgirbluf@avocnames. Po předvýběru a konzultaci je nutné vyplnit on-line přihlášku do 15. prosince 2024. Ve druhé fázi se podává elektronická přihláška, identická s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející.

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. První kolo spočívá v podání návrhu projektu do 20. listopadu 2024. Následuje vyplnění plné žádosti a ústní výběrové řízení, které se bude konat v únoru 2025.

Uzávěrka přihlášek je 20. listopadu 2024. Konzultace projektu jsou možné během září a října 2024. Podpořte svůj profesní růst a získejte jedinečné zkušenosti s Fulbright-Masarykovým stipendiem! Pro více informací navštivte webové stránky.

10. 7. 2024

Nová publikace od Nadace Via: Průvodce pro péči o krajinu kolem vás
Nadace Via vydává novou publikaci, která je neocenitelným pomocníkem pro každého, kdo chce přispět k ochraně a zlepšování krajiny ve svém okolí. Tento průvodce je ideální pro místní spolky, neziskové organizace, zastupitelstva i jednotlivce. Publikace obsahuje praktické tipy, jak efektivně chránit a zlepšovat krajinu kolem nás, a návody, jak naplánovat a realizovat sousedské projekty s ekologickým přesahem. Každý z nás může přispět ke zdravějšímu a krásnějšímu prostředí. Péče o krajinu je záležitost, na které se můžeme podílet všichni, bez ohledu na odborné znalosti.

Naše KrajinaNaše Krajina


Lidé mohou žádat na nové stromy, obnovené studánky i polní cesty
Nadace Partnerství vyhlašuje možnost získat finanční podporu pro projekty zaměřené na oživení přírody a zvýšení odolnosti krajiny vůči klimatickým změnám. V rámci výzvy "Sázíme budoucnost" mohou spolky, obce, školy, církve a další právnické osoby získat až 100 tisíc korun na iniciativy, jako je výsadba nových stromů, obnova studánek či polních cest. Nově se do projektů mohou zapojit i adaptační opatření ve volné krajině, jako je tvorba travních pásů nebo modelování terénu pro lepší zasakování vody.
Pro zájemce o další environmentální témata nadace připravila také AI Čendu: chatbota, který pomocí umělé inteligence připraví grantovou nabídku na míru.


Konference Neziskovky 2025 se kvapem blíží!
Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR) připravují jednodenní setkání, které bude plné inspirujících dialogů a case studies. Těšit se můžete na odborné přednášky o efektivní komunikaci, marketingu, fundraisingu a spolupráci s firemními partnery. Konference se uskuteční 29. května 2024 v Emauzském opatství v Praze. Více informací naleznete na webových stránkách AVPO ČR. Buďte součástí této nezapomenutelné události. Registrace již otevřena.


Inovativní Laboratoř veřejného prostoru
Využijte možnost zapojit se do inovativní Laboratoře veřejného prostoru, která se koná v Galerii Jaroslava Fragnera ve spolupráci s Národní sítí Zdravých Měst od 4. 4. do 9. 6. 2024. Tato jedinečná událost propojuje architektonické, obecní a neziskové prvky a soustředí se na Temporary use, tedy využití opuštěných urbanistických prostor pro komunitní aktivity a kulturní události. Účastníci nejsou pasivními posluchači, ale aktivně se zapojují do procesu, který posiluje sociální, ekonomickou a estetickou hodnotu veřejných prostor


Nadace Via otevírá druhý ročník komunitní akademie s důrazem na vzdělávání a praktické dovednosti pro rozvoj místních komunit. Účastníci budou podporováni v úsilí měnit svá sousedství k lepšímu a získají nové znalosti, kontakty a zkušenosti. Kromě vzdělávacích seminářů a workshopů je také k dispozici peer-to-peer podpora a možnost žádat o finanční grant na aktivity až do výše 100 000 Kč. Výsledkem úsilí účastníků bude také vypracování plánu rozvoje jejich komunity či iniciativy.


Jak na spolupráci s manuálními dobrovolníky? Tamjdem vydal příručku pro neziskové organizace.Prozkoumejte novou příručku od Tamjdem na téma spolupráce s dobrovolníky, která je nyní dostupná na webu SvetNeziskovek.cz. Nabízí užitečné strategie a tipy, jak efektivněji zapojit dobrovolníky do vašich programů a posílit výsledky vaší organizace. 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky