Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Období 2004-2006

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje byly vymezeny v rámci tvorby dlouhodobého dokumentu, Strategie rozvoje Libereckého kraje, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 9/02/ZK, ze dne 22. ledna 2002. V souvislosti s tvorbou Programu rozvoje Libereckého kraje (dále PRLK) na období 2004 – 2006 byly tyto oblasti aktualizovány.  

Na základě provedené analýzy bylo vytvořeno šest hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje: 

 • Cvikovsko
 • Centrální Semilsko
 • Frýdlantsko
 • Hrádecko-Chrastavsko
 • Podralsko
 • Západní Českolipsko

HSO 2004-2006

Zároveň bylo vymezeno 13 obcí, které, přestože splňují kritéria pro zařazení do hospodářsky slabých oblastí, v nich nebyly zahrnuty. Jedná se o:

 • Bukovina u Čisté                 
 • Plavy   
 • Desná                                
 • Proseč pod Ještědem
 • Jeřmanice                           
 • Pulečný              
 • Jílové u Držkova                  
 • Vlastiboř
 • Jiřetín pod Bukovou              
 • Žernov
 • Kacanovy
 • Levínská Olešnice
 • Líšný

HSO_2004_2006_nezarazene_obce


V souvislosti s přípravou aktualizace základního koncepčního dokumentu kraje Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013 nechal odbor hospodářského a regionálního rozvoje zpracovat Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje, který definuje největší problémy rozvoje těchto oblastí a konkretizuje připravované projekty v území, jejichž případná realizace bude mít největší význam a dopad na rozvoj těchto oblastí.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky