Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Období 2014-2020

Vymezení hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje bylo provedeno v rámci  zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2014-2020 a bylo schváleno Radou LK dne 5.6. 2014 usnesením č. 947/14/RK a Zastupitelstvem LK dne 24.6. 2014 usnesením č. 238/14/ZK.

Metodika vymezení:
Jako základní územní jednotka byly zvoleny tzv. generelové jednotky, který je v Libereckém kraji celkem 61. Tyto generelové jednotky byly mezi sebou porovnávány na  základě následujících 11 ukazatelů:

 1. intenzita bytové výstavby
 2. index vzdělanosti
 3. index ekonomického zatížení
 4. počet pracovních příležitostí
 5. registrovaná nezaměstnanost
 6. intenzita podnikatelské aktivity
 7. daňové příjmy
 8. hustota  zalidnění
 9. dopravní obslužnost
 10. technická infrastruktura
 11. občanská vybavenost

Výsledné vymezení:
Na základě hodnocení výše uvedených ukazatelů byly generolové jednotky rozděleny do 3 skupin:

 • hospodářsky podprůměrné oblasti - patří sem všechny jednotky s výslednou hodnotou nižší než je průměrná hodnota za Liberecký kraj (méně než 10 000 bodů)
 • hospodářsky slabé oblasti - patří sem všechny jednotky s výslednou hodnotou nižší než 9 200 bodů
 • ostatní oblasti - patří sem všechny jednotky s výslednou hodnotou vyšší než je průměrná hodnota za Liberecký kraj (nad 10 000 bodů)

Hospodářsky slabé generolové jednotky byly následně rozděleny podle svého geografického umístění do jednotlivých hospodářsky slabých oblastí.

Do hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje je na základě zvolené metodiky zařazeno 79 obcí představujících 19 % obyvatelstva a 42 % rozlohy kraje.

Hospodářsky podprůměrné oblasti zahrnují 144 obcí, 34 % obyvatelstva a 64 % rozlohy Libereckého kraje.

Bližší informace o metodice a výsledném vymezení:

Metodika 2014-2020Metodika vymezení

Grafické znázornění hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí:

HSO 2014-2020

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky