Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Období 2021-2027

Vymezení bylo provedeno v rámci zpracování Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 schválené Zastupitelstvem LK dne 23. 6. 2020 usnesením č. 211/20/ZK.

Metodika vymezení:
Jako základní územní jednotka byly zvoleny tzv. generelové jednotky, který je v Libereckém kraji celkem 61. Tyto generelové jednotky byly mezi sebou porovnávány na  základě následujících 11 ukazatelů:

 1. intenzita bytové výstavby
 2. index vzdělanosti
 3. index ekonomického zatížení
 4. počet pracovních příležitostí
 5. registrovaná nezaměstnanost
 6. intenzita podnikatelské aktivity
 7. daňové příjmy
 8. hustota  zalidnění
 9. dopravní obslužnost
 10. technická infrastruktura
 11. občanská vybavenost

Výsledné vymezení:
Na základě hodnocení výše uvedených ukazatelů byly generelové jednotky rozděleny do 3 skupin:

 • hospodářsky podprůměrné oblasti 
 • hospodářsky slabé oblasti 
 • ostatní oblasti 

Do hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje je na základě zvolené metodiky zařazeno 68 obcí představujících 15 % obyvatelstva a 30 % rozlohy kraje.

Hospodářsky podprůměrné oblasti zahrnují 135 obcí, 32 % obyvatelstva a 63 % rozlohy Libereckého kraje.

Bližší informace o metodice a výsledném vymezení:

Metodika 2021+Metodika vymezení

Grafické znázornění hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí:

HSO 2021+

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky