Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí

Liberecký kraj byl vybrán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, aby se aktivně zapojil jako jeden ze tří pilotních krajů (spolu s Pardubickým a Zlínským krajem) do projektu zaměřeného na metodickou podporu obcí s názvem „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. 

Tento projekt měl dva základní cíle. Prvním z cílů projektu je poskytnout metodickou pomoc obcím při plánování rozvoje prostřednictvím internetové aplikace pro podporu a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí a prostřednictvím souvisejících vzdělávacích aktivit. Druhým cílem projektu bylo využít výsledky projektu jako podklad pro legislativní změny v oblasti strategického plánování.

Jedním z výstupů projektu bylo vytvoření webové aplikace, která pomáhá obcím při tvorbě rozvojového dokumentu obce (programu rozvoje obce). Aplikace provází uživatele obsahem a strukturou dokumentu a zároveň mu nabízí i další užitečné nástroje, jako je práce se statistickými daty, šablony a vzory podplrných dokumentů či e-learning. Obcím dále nabízí nástroje pro řízení a hodnocení vlastních rozvojových dokumentů.

Aplikace je obcím k dispozici na
www.obcepro.cz 

Metodická pomoc obcím při tvorbě rozvojových dokumentů obcí

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů poskytuje přímo obcím metodickou pomoc při tvorbě rozvojových dokumentů obcí nejen formou odborných seminářů, ale i pomocí individuálních konzultací. V případě zájmu o konzultaci při tvorbě dokumentu se obracejte na oddělení rozvojových koncepcí.

Kontakty

Všechny kontakty
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky