Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Archiv starších dokumentů

Strategie rozvoje Libereckého kraje je jeden z nejdůležitějších dlouhodobých koncepčních dokumentů Libereckého kraje, jehož cílem je definovat globální cíle rozvoje území a vytvořit systém strategických cílů a opatření vedoucích k naplnění cílů pro příslušné plánovací období.

Program rozvoje Libereckého kraje je taktickým dokumentem se střednědobým časovým horizontem, který v reakci na Strategii rozvoje Libereckého kraje specifikoval logickou množinu opatření na podporu hospodářského a sociálního růstu v regionálním a místním měřítku.

Postup a možnosti realizace Programu rozvoje Libereckého kraje vycházejí z platné právní úpravy vymezené zejména zákony č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) a č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Po úpravě legislativy pořizuje pro období 2001 - 2027 Liberecký kraj již jen Strategii rozvoje Libereckého kraje, která spojuje oba dokumenty. V odkazech výše naleznete archív starých verzí dokumentu, které v současné době již nejsou aktuální.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky