Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Základní informace

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 (dále „SRLK 2021+“) je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni EU a ČR definuje základní strategické cíle rozvoje území Libereckého kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení. SRLK 2021+ je základním strategickým dokumentem, o který se samospráva kraje opírá při rozhodování o vhodnosti záměrů, projektů a aktivit ucházejících se o podporu kraje.

SRLK 2021+ je tedy základním vodítkem samosprávy při usměrňování dalšího rozvoje území kraje. Dále na základě uvedených opatření a aktivit v SRLK 2021+ vydává Krajský úřad Libereckého kraje, konkrétně odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, tzv. soulady k projektům vyžadujících podporu kraje.

SRLK 2021+ pořizuje samospráva Libereckého kraje, zpracováním byl pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje.

Potřeba zpracování SRLK 2021+ vyplývá ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a ze zákona č. 129/2000 Sb. o krajích.

Základním podkladem pro zpracování SRLK 2021+ byla Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 (dále jen SRLK 2006-2020), což je dlouhodobý strategický dokument kraje, ve kterém je stanovena základní vize, základní strategické cíle a opatření pro rozvoj územního obvodu kraje.
SRLK 2006 - 2020 byla v roce 2012 aktualizována, projednávána a schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 336/12/ZK. V rámci této aktualizace byla na základě nových informací o území kraje, připomínkování a projednávání na úrovni obcí, obcí s rozšířenou působností a dalších významných subjektů v kraji, ověřena platnost vize Libereckého kraje, strategických cílů a opatření pro nové období 2014 – 2020.

Dalším podkladem byl Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 a každoroční průběžné monitoringy jeho naplňování.

SRLK 2021+  dále vychází jak z národních (Strategie rozvoje ČR 2021+), tak z evropských rozvojových dokumentů. V rámci SRLK 2021+ je vypracována analýza současného stavu a očekávaného vývoje rozvoje Libereckého kraje za využití analýz dalších tematických rozvojových dokumentů kraje a nižších územních celků.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky