Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Seminář Nerostné suroviny na území Libereckého kraje a jejich budoucí využití?

Dne 12. prosince 2016 proběhl na Krajském úřadu Libereckého kraje seminář s názvem Nerostné suroviny na území Libereckého kraje a jejich budoucí využití? Seminář uspořádal Liberecký kraj ve spolupráci s Českou geologickou službou.
Hlavním smyslem semináře bylo informovat o základním koncepčním dokumentu Libereckého kraje v oblasti nerostných surovin a o jeho připravované aktualizaci v roce 2017. Dále byla prezentována související témata - tj. problémové lokality těžby nerostných surovin, vliv dopadu těžby v dole Turów na české území, využití opuštěných težeben a edukační projekty České geologické služby.
Seminář byl určen pro zástupce měst a obcí Libereckého kraje, věcně příslušných odborů krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Báňského úřadu, Technické univerzity v Liberci, základních a středních škol i širokou veřejnost.

Prezentované příspěvky:

Co je to Regionální surovinová politika Libereckého kraje a k čemu slouží?
RNDR. Ivana Pecháčková, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Krajský úřad Libereckého kraje

Čím se zabývá Státní surovinová politika a jak se dotýká území Libereckého kraje?
Mgr. Pavel Kavina, ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vybrané problémové lokality těžby nerostných surovin v Libereckém kraji v souvislosti s jejich plánovým využíváním - uran, stavební kámen, štěrkopísky ...
RNDr. Petr Rambousek, Ing. Josef Godány, Ing. Petr Bohdálek, odbor výzkumu nerostných surovin a surovinové politiky, Česká geologická služba

Jak využívají zdroje nerostných surovin naši sousedé za hranicí a jak se jejich těžba dotýká Libereckého kraje? Jaké kroky, projekty či opatření připravuje česká strana v souvislosti s "Pokračováním těžby ložiska hnědého uhlí Turów"?
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel České geologické služby

Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich potenciál budoucího edukativního a geoturistického využití - příklady a náměty
Mgr. Vladislav Rapprich, vedoucí odboru regionální geologie sedimentárních formací, Česká geologická služba
RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D., odbor výzkumu nerostných surovin, Česká geologická služba


Jak atraktivní formou přiblížit geologii a ložiskovou geologii žákům a studentům na základních a středních školách? Příklady dobré praxe.
Ing. Patrik Fiferna, vedoucí odboru vydavatelství, Česká geologická služba

 • Seminář - program (.pdf)
  1 MB
  13. 03. 2024 15:05
 • Co je to Regionální surovinová politika a k čemu slouží? (.pdf)
  3 MB
  13. 03. 2024 15:05
 • Čím se zabývá Státní surovinová politika a jak se dotýká území Libereckého kraje? (.pdf)
  3 MB
  13. 03. 2024 15:05
 • Vybrané problémové lokality těžby nerostných surovin v Libereckém kraji v souvislosti s jejich plánovým využíváním - uran, stavební kámen, štěrkopísky ... 1 (.pdf)
  16 MB
  13. 03. 2024 15:03
 • Vybrané problémové lokality těžby nerostných surovin v Libereckém kraji v souvislosti s jejich plánovým využíváním - uran, stavební kámen, štěrkopísky ... 2 (.pdf)
  4 MB
  13. 03. 2024 15:03
 • Jak využívají zdroje nerostných surovin naši sousedé za hranicí a jak se jejich těžba dotýká Libereckého kraje? Jaké kroky, projekty či opatření připravuje česká strana v souvislosti s "Pokračováním těžby ložiska hnědého uhlí Turów"? (.pdf)
  12 MB
  13. 03. 2024 15:04
 • Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich potenciál budoucího edukativního a geoturistického využití - příklady a náměty 1 (.pdf)
  9 MB
  13. 03. 2024 15:04
 • Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich potenciál budoucího edukativního a geoturistického využití - příklady a náměty 2 (.pdf)
  10 MB
  13. 03. 2024 15:04
 • Jak atraktivní formou přiblížit geologii a ložiskovou geologii žákům a studentům na základních a středních školách? Příklady dobré praxe (.pdf)
  9 MB
  13. 03. 2024 15:04
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky