Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Cyklotrasa Odra Nisa

  • Mapa Odra Nisa (.pdf)
    2 MB
    08. 03. 2024 15:21
  • Tabulka Odra Nisa (.pdf)
    480 kB
    08. 03. 2024 15:20

Mezinárodní press - trip Odra Nisa a marketingové aktivity

Projekt byl realizován v období 10/2010 -10/2011.  ¨Byl financován  z Fondu malých projektů v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Partnerem projektu za německou stranu je Landratsamt Görlitz, Außenstelle Zittau, Hochwaldstraße 29, 02763 Zittau. Partneři souhlasili, že LK převezme za   projekt "Mezinárodní press-trip ODRA-NISA a marketingové aktivity"  roli nositele projektu v rámci Fondu malých projektů v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Cílem projektu byla komplexní přeshraniční spolupráce při výměně informací, zkušeností a propagace cyklostezky Odra Nisa.

Cyklostezka Odra Nisa je dominantním projektem v programu cyklostezek Euroregionu Nisa a navazuje na cyklistické stezky v Německu a Polsku. Vzhledem k tomu, že zhruba 500 km cyklostezky Odra Nisa jde po německém území a německá strana má k dnešnímu datu dokončených téměř 75 % této trasy, chce česká strana v rámci aktivit tohoto projektu využít těchto zkušeností k úspěšné realizaci cyklostezky na české straně. Jednou z aktivit bylo konání workshopu k zpracování územně technické studie Odra Nisa, jelikož cyklostezka Odra Nisa je v současnosti i pilotním projektem páteřních cyklotras Libereckého kraje.

Česká strana prostřednictvím projektu informovala cílové skupiny o aktivitách Libereckého kraje v souvislosti s rozvojem této významné páteřní trasy a v rámci další aktivity projektu byla zorganizována akce s názvem „Mezinárodní presstrip Odra Nisa“, která obsahovala jak konferenci, tak i propagační jízdu na kolech.

Materiály a podklady zpracované v rámci projektu slouží jako informace pro cyklistickou veřejnost v Euroregionu Nisa, ale i pro odbornou veřejnost při hledání řešení v rámci budování bezpečné cyklodopravy.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky