Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Poskytování údajů o území pro potřeby pořizování ÚAP obcí

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ZA OBLAST DOPRAVY PRO POTŘEBY POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCÍ ve smyslu § 27 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu

S nabytím účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu se krajské úřady staly „poskytovateli údajů“. Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje je dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti , příloha č.1 garantem následujících údajů o území:
 

číslo jevu dle metodiky

sledovaný jev

poznámka o poskytování dat

93a

pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma 
- silnice II. a III. třídy

- prostřednictvím výdejního modulu (pro SSL a ÚAP obcí)
- data ochranných pásem nejsou k dispozici, proto je  neposkytujeme

 

Data budou úřadům územního plánování poskytována prostřednictvím VÝDEJNÍHO DATOVÉHO PORTÁLU který spravuje GIS životního prostředí.

Metadata prostorových dat zde

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky