Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Náplň činnosti oddělení dle organizačního řádu

Náplň činnosti správního a technického oddělení

 1. Komplexně zajišťuje výkon státní správy (v přenesené působnosti) dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 2. Přezkoumává rozhodnutí o přestupcích vydaná pověřenými obcemi s rozšířenou působností na úseku bezpečnosti silničního provozu.
 3. Vykonává přenesenou působnost stanovenou zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na komunikacích pro kraje.
 4. Vykonává přenesenou působnost stanovenou zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích,  v oblasti dopravy, zejména: 
  • přezkoumává rozhodnutí vydaná pověřenými obcemi s rozšířenou působností,
  • ukládá sankce podle zákona.
 5. Vykonává státní odborný dozor nad činností
  • Stanic technických kontrol
  • Školících středisek k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
  • Školícího střediska bezpečné jízdy
 6. Podílí se na činnosti související s prevencí v oblasti BESIP.
 7. Povoluje výjimky z omezení jízdy nákladních vozidel a z dopravního značení na silnicích I. třídy v rámci Libereckého kraje.
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky