Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Bezděz

CZ.1.13/1.1.00/01.00023 III/25915

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/01.00023

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Silnice III/259 15 je komunikací ležící na hranici Libereckého kraje křížící silnici I/38. Jedná se o obslužnou komunikaci, která zajišťuje přístup k obci Bezděz.

Začátek komunikace určený k modernizaci bude v místě odpojení ze silnice I/38 km 5,226 a konec bude ve staničení km 7,200 na konci vozovky. Celková délka upravovaného úseku je 1 974m. Stávající vozovka vykazuje drobné trhliny a nerovnosti. Předmětem projektu je provedení modernizace obrusné vrstvy včetně ložné vrstvy a vodorovného dopravního značení. Propusty, nacházející se v úseku km 5,226 – 6,981, budou vybourány a nahrazeny novými trubními propusty s obetonováním včetně nových betonových čel a zábradlí nad propusty.

Předmětem obnovy krytu vozovky bude vylepšení stávajících nedostatečných příčných spádů. Stavbou vznikne celková modernizace komunikace III. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v rekreační oblasti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,00

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

1,97

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0,00

0,09

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky