Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Chrastava

CZ.1.13/1.1.00/01.00026 II/592 - dopravní řešení v centru města

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/01.00026

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Projekt má za cíl modernizovat stávající nevyhovující komunikační síť stávající severozápadní části města a tím přispět k dopravnímu zklidnění centra města.

Mezi hlavní cíle projektu patří přeložení průjezdního úseku sil. II/592 z oblasti centra Chrastavy do nové polohy podél řeky Jeřice. Tato úprava umožní dopravní zklidnění v centrální části města a odklon zásobovací dopravy pro průmyslový závod. Nově bude vyřešeno rovněž odbočení sil. III/272 51 ve směru na Václavice.

V rámci realizace též dojde k výstavbě okružní křižovatky při sjezdu s komunikace 1/13 do města a k úpravě silnice III/27251 vedoucí na Václavce.Tyto zamýšlené úpravy mají zajistit bezpečný a plynulý průjezd městem a zároveň zklidnění centrální části města s eliminací negativních dopadů z dopravy na okolní zástavbu a obyvatelstvo.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,46

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,00

Počet odstraněných bodových závad

Počet

0,00

1,00

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0,00

0,02

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky