Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kozly

CZ.1.13/1.1.00/01.00031 III/2634 a III/2636

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/01.00031

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Silnice III. Třídy č. 2634 začíná v obci Heřmanice u Žandova na křižovatce se silnicí II/263 z Žandova do Kravař. Na konci obce Taneček v km 2,165 je stav povrchu vozovky až na konec této silnice převážně hodnocen jako havarijní. Úsek navržený k modernizaci začíná v obci Kozly na křižovatce se silnici III/2636 a MK v km 5,830 a končí na křižovatce se silnicí III/2624 v km 6,813 - konec staničení silnice. Celková délka této části silnice je tedy 983 m.

Silnice III. třídy č. 2636 začíná (km 0,000) v křižovatce se silnicí III/2624 v obci Kozly. Šířka zpevněné části vozovky je 4,1 – 6,2 m. Celá trasa silnice je vedena v intravilánu obce Kozly. Kryt vozovky je v celém úseku asfaltobetonový. 

Podle aktualizace stavu povrchu vozovek je stav hodnocen jako převážně nevyhovující až havarijní.

Součástí modernizace je i sanace geologické poruchy v km 6,000 - 6,100. V rámci projektu bude vytvořena nová ložná živičná vrstva 60mm a nový kryt vozovky v tlouštce 50mm.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,00

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

1,73

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0,00

0,08

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky