Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Liberec

CZ.1.13/1.1.00/01.00029 - přestavba křižovatky I/35 a III/2784

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/01.00029

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Stávající mimoúrovňová křižovatka čtyřpruhové silnice I/35 a silnice III/2784 (ul. České Mládeže) je významnou křižovatkou. Nárůstem dopravy při stávajícím technickém stavu dochází k přetížení křižovatky. Nevyhovující je hlukové zatížení obytné zástavby. Při sčítání dopravy 2005 bylo zjištěno, že denně projede křižovatkou okolo 18 tisíc vozidel, z toho 4 tisíce v kategorii těžká doprava.

Předmětem projektu je přestavba stávající mimoúrovňové křižovatky silnice I/35 s ulicí České Mládeže. Stávající stav, který je tvořen soustavou úrovňových neřízených křižovatek je nahrazen okružní křižovatkou se směrovou i výškovou úpravou vstupujících komunikací. Komunikace jsou navrhovány převážně dvou pruhové směrově nedělené s šířkou jízdního pruhu 3,5 m. Okružní křižovatka bude mít průměr 50 m. S úpravou křižovatky se provede i úprava odvodnění komunikací, úprava chodníků v prostoru křižovatky, přeložky dotčených inženýrských sítí, sadové a terénní úpravy.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,32

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,64

Počet odstraněných bodových závad

počet

0

3

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0,00

0,05

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky