Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Prysk - Prácheň

CZ.1.13/1.1.00/01.00025 III/26314

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/01.00025

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Silnice III/26314 je propojovací komunikací mezi silnicemi I/13 a III/28620. Jedná se o obslužnou přístupovou komunikaci. Komunikace se nachází v intravilánu i extravilánu obcí Dolní Prysk a Horní Prysk.

Stávající vozovka je v havarijním stavu a vyžaduje provedení rekonstrukce. Dle stavu stávajícího povrchu byla celá stavba rozdělena na dva samostatné úseky, ve kterých je navržena různá technologie opravy vozovky.

Celková délka modernizovaného úseku je 5 159m. Předmětem projektu je provedení rekonstrukce obrusné vrstvy včetně ložné vrstvy, vodorovného dopravního značení, rekonstrukce propustů, kamenné opěrné zdi a mostního zábradlí.

Stavbou vznikne celková modernizace komunikace III. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v rekreační oblasti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,00

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

5,16

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0,00

0,24

 
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky