Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Bělá

CZ.1.13/1.1.00/07.00435 III/28312

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00435

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silnice III/283 12 Bělá. Jedná se o propojovací komunikací mezi silnicemi II/283 (z středu obce Bělá) a III/28411 (křižovatka na jižním okraji obce Roztoky u Jilemnice). Jedná se o obslužnou komunikaci, která zajišťuje přístup k zástavbě v centrální části obce a současně je propojovací obslužnou komunikací směrem na východ a zajišťuje komunikační napojení rekreačních lokalit v této části podkrkonošského kraje. Tato komunikace mimo obsluhy trvalého osídlení rovněž hojně využívána rekreační dopravou vzhledem k atraktivnímu okolí. V téměř celém řešeném úseku silnice se jedná o komunikaci vedoucí v extravilánu. Úsek z Roztok u Jilemnice do Tample slouží zároveň jako cyklostezka č. 4294.

Stavbou vznikne celková modernizace komunikace III. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

3,82

 
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky