Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Český Dub - Hodkovice nad Mohelkou

CZ.1.13/1.1.00/07.00451 II/278

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00451

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silnice III/278 Český Dub – Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o komunikaci, která tvoří dopravní spojení zmíněných měst. Částečně slouží jako dopravní napojení na rychlostní komunikaci R35 ze směru od Českého Dubu. Od počátku staničení km 21,7 (Český Dub) silnice prochází intravilánem podél vodoteče Rašovka do km 22,6 odkud je vedena extravilánem. Silnice prochází obcí Vlčetín u Bílé s koncem úprav v km 31,7 v Hodkovicích nad Mohelkou v okružní křižovatce u čerpací stanice. Podle technického stavu konstrukčních vrstev komunikace je rekonstrukce silnice rozdělena na sedm úseků. Kromě rekonstrukce komunikace bude také řešen nevyhovující stav zdi vodoteče a mostu na km 24,3. Celková délka upravovaného úseku je 9.914m. Stavbou vznikne celková modernizace komunikace II. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

9,91

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky