Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kruh u Jilemnice

CZ.1.13/1.1.00/07.00444 III/28614

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00444

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silnice III/28614. Jedná se o propojovací komunikaci mezi silnicemi III/286 15 (z středu obce Kruh u Jilemnice) a III/284 11. Jedná se o obslužnou komunikaci, která zajišťuje přístup k zástavbě v jižní části obce a současně je typickou obslužnou komunikací v rekreační oblasti, která zajišťuje komunikační napojení rekreačních lokalit v této části podkrkonošského kraje. Tato komunikace je mimo obsluhy trvalého osídlení rovněž hojně využívána rekreační dopravou vzhledem k atraktivnímu okolí. Šířkové uspořádání stávající komunikace je proměnného charakteru a kolísá v rozsahu 3,50m až 5,30m. V celém řešeném úseku silnice se jedná částečně o komunikaci v intravilánu obce, druhá část je vedena v extravilánu. Stavbou vznikne celková modernizace komunikace III.třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

1,28

 
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky