Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Ploužnice

CZ.1.13/1.1.00/07.00436 II/286

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00436

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silnice II/286. Jedná se o hlavní páteřní komunikací propojující oblast Jičínska se směrem Lomnice nad Popelkou, Semily. Jedná se o velmi frekventovanou komunikaci s velkým podílem nákladních vozidel, která zajišťuje propojení obou oblastí. Tato komunikace je rovněž hojně využívána rekreační dopravou vzhledem k atraktivnímu okolí. V úvodní rekonstruované části (km 9,132 – 10,600) se jedná o extravilánový úsek vedoucí ve velkém podélném spádu zalesněným terénem, druhá část (km 10,600 - 12,100) vede intravilánem obce Ploužnice. Krátký úsek slouží zároveň jako cyklostezka č. 4142.

Stavbou vznikne celková modernizace komunikace II. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

2,96

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky