Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Semily

CZ.1.13/1.1.00/07.00446 II/292 - ul.3.května

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00446

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem studie je ulice 3. května, jenž je součástí průtahu silnice II/292 městem Semily. Jedná se o městskou třídu převážně společenského významu ve stávající zástavbě, s třídou dopravního zatížení IV (střední) a návrhovou úrovní porušení vozovky D1. Dále jsou do stavby zařazeny stavební úpravy napojení ulice Na Vinici na silnici II/292. Rekonstrukce komunikace se bude provádět v kat. MO 8/50 v úseku od ul. Sokolská po most přes náhon, a dále v kategorii MO 7,5/50 modifikována. Stavbou vznikne celková modernizace komunikace II. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

1,46

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky