Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Turnov

CZ.1.13/1.1.00/07.00437 III/29726 a II/283 - okr.křižovatka, ul. Sobotecká

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00437

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silniční řešení rekonstruovaného úseku komunikace III/27926 a II/283 Turnov-okružní křižovatka, ul. Sobotecká. Jedná se o rekonstrukci stávající křižovatky v jihozápadní centrální části Města Turnova, poblíž lokality známé pod názvem Maškova zahrada. Řešený dopravní uzel se nachází na jedné větvi stávající osmičkové mimoúrovňové křižovatky silnic I/35 a III/29726, která má dvě úrovňové křižovatky na podřazeném směru. Řešená křižovatka je tříramennou stykovou křižovatkou. Na druhé větvi mimoúrovňové křižovatky byla v roce 2005 realizována okružní křižovatka Sobotecká – J. Palacha. Silnice III/29726 přechází za mimoúrovňovou křižovatkou směrem do centra města na silnici II/283.

Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky