Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Víchová nad Jizerou

CZ.1.13/1.1.00/07.00442 III/28622

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00442

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Silnice III/28622 je propojovací komunikací mezi silnicemi III/286 21 (z středu obce Víchová nad Jizerou) a III/286 20. Jedná se o obslužnou komunikaci, která zajišťuje komunikační napojení rekreačních lokalit v této části Krkonoš na silnici III. třídy III/286 21 a dále na hlavní přístupovou komunikaci vedoucí údolím řeky Jizery – silnici I/14. Tato komunikace hojně využívána rekreační dopravou vzhledem k atraktivnímu okolí. V celém řešeném úseku silnice se jedná o komunikaci v intravilánu obce Víchová nad Jizerou s roztroušenou nesouvislou zástavbou. Celková délka upravovaného úseku je 1.826m. Stavba bude vzhledem k nemožnosti objížďky realizována za omezeného provozu bez celkových uzavírek. Stavbou vznikne celková modernizace komunikace III. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

1,01

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky