Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Volfartice

CZ.1.13/1.1.00/07.00449 III/2627 - mosty 2627-3,7

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00449

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silniční úsek III/2627 Volfartice mosty. Jedná se o mosty č. 2627-3 a 2627-7 převádějící silnici III/2627 přes Libchavu ve Volfarticích. Jsou to trvalé mosty o jednom poli tvořené železobetonovou deskou s betonovými tížnými opěrami. Stávající nosná konstrukce je tvořena čedičovou klenbou a dodatečným rozšířením nosníky ŽMP, s betonovými opěrami. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu obou částí mostu a jejich dispozičnímu uspořádání je navrženo stávající mostní objekty odstranit a v místě stávajících mostů budou provedeny mosty nové. Stavbou vzniknou mostní objekty, jejichž technický stav a uspořádání zajistí bezpečný a spolehlivý provoz. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky