Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Chrastava

CZ.1.13./1.1.00/19.01070 Přeložka komunikace II/592 - II.etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/19.01070

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.: S 05 160

Prioritní osa: 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/592 v Chrastavě. Jedná se o druhou etapu projektu, která řeší rekonstrukci Pobřežní ulice, coby obslužné komunikace funkční skupiny C. Vychází z již realizované etapy I-a, kopíruje trasu Pobřežní ulice a napojuje se na již realizovanou etapu I-b. Předmětem stavby je přeložka silnice II/592 v km 0,333 - 0,630.

 Komunikace je nově navržena v optimálním směrovém a šířkovém uspořádání. V celém dotčeném úseku bude realizována nová vozovka s asfaltovým krytem.

Cílem projektu je rekonstrukce uvedeného úseku a tím i zajištění kvalitního propojení regionu v dopravních osách a zvýšení bezpečnosti provozu a uvedení komunikace do normovaného stavu.

Realizaci projektu zajišťuje žadatel Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSSLK) – hlavní kontaktní osoba Ing. Jana Vlčková.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,30

 (do 20. 1. 2012)

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky