Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Malá Skála - Frýdštějn

CZ.1.13./1.1.00/19.01067 III/28724 - rekonstrukce silnice

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/19.01067

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.: S 05 160

Prioritní osa: 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace III/28724 v úseku Malá Skála – Frýdštejn. Komunikace je vedena ve stoupání po svazích Vranovského hřebene. Jedná se o komunikaci, která zajišťuje spojnici mezi Libereckem a Českým rájem.

Stav povrchu komunikace je místy havarijní z důvodu absence odvodňovacích prvků a neúnosného podloží. Komunikace neodpovídá nárokům, které na ní jsou kladeny zvýšenou mírou dopravního zatížení způsobeného narůstající osobní přepravou.

Cílem projektu je rekonstrukce uvedeného úseku a tím i zajištění kvalitního propojení regionu v dopravních osách a zvýšení bezpečnosti provozu a uvedení komunikace do normovaného stavu.

Realizací projektu vznikne rekonstruovaný úsek komunikace v délce 4,11km, splňující jak bezpečnostní tak kapacitní nároky kladené na něj zvýšenou mírou osobní dopravy a bude provedeno opatření k nápravě nezajištěných svahů.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

4,11

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky