Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Mimoň

CZ.1.13./1.1.00/19.01072 - okružní křižovatka Kozinovo náměstí (II/268 x II/270)

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/19.01072

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.: S 05 160

Prioritní osa: 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předkládaný projekt řeší rekonstrukci silnic II. třídy II/268 a II/270 a vybudování okružní křižovatky, která nahradí zastaralou stykovou křižovatku (tvaru T), a umožní připojení plánované přeložky II/268 podél Ploučnice (mimo hustě zastavěné centrum). Předmětná křižovatka Kozinovo náměstí je jedna ze dvojice nejdůležitějších křižovatek silnic II/268 (ze Zákup do Doks) a II/270 (z Jablonného v Podještědí do Mnichova Hradiště) v Mimoni. Cílovým zákazníkem realizovaného projektu jsou veškeří uživatelé okružní křižovatky na daných komunikacích. Je tedy hojně využívána nejen denní, běžnou a osobní či nákladní, profesionální dopravou, ale také rekreační dopravou. Realizací projektu dojde k odstranění 1 bodové závady (vybudování okružní křižovatky) a rekonstrukci celkem 176,5m silnic II. třídy (II/268 a II/270) – zkvalitní se propojení regionu v dopravních osách,  zvýší se bezpečnost provozu a tím se sníží nehodovost a sníží se negativní vlivy dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,17

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky