Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Turnov

CZ.1.13./1.1.00/19.01069 - rekonstrukce ulice 5.května

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/19.01069

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.: S 05 160

Prioritní osa: 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/283 a III/2832, coby ul. 5. května v Turnově a vybudování dvou okružních křižovatek. Komunikace prochází obcí Turnov a pokračuje dále do centra Českého ráje. Komunikace neodpovídá nárokům, které na ní jsou kladeny zvýšenou mírou dopravního zatížení způsobeného narůstající osobní přepravou. V rámci projektu bude dále řešeno i napojení a úprava stávajících křižovatek a nezbytné přeložky a doprovodné úpravy.

Cílem projektu je rekonstrukce uvedeného úseku a tím i zajištění kvalitního propojení regionu v dopravních osách a zvýšení bezpečnosti provozu a uvedení komunikace do normovaného stavu.

Realizací projektu vznikne rekonstruovaný úsek komunikace v délce 1,26 km a dvě okružní křižovatky, splňující jak bezpečnostní tak kapacitní nároky kladené na ně zvýšenou mírou osobní dopravy.

Realizaci projektu zajišťuje žadatel Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSSLK) – hlavní kontaktní osoba Ing. Jana Vlčková.

Monitorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

1,26

 
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky