Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Koncepční dokumenty do roku 2023

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021 – 2023 

Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019 - 2023 

(Dne 28. 8. 2018 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č.300/18/ZK)

Akční plán k SPRSS pro rok 2018 - 2_aktualizace

Akční plán k SPRSS pro rok 2018 - 1 aktualizace 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020

Akční plán pro rok 2017 - aktualizace.pdf

Aktualizovaná Základní_síť sociálních služeb pro rok 2017.pdf

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2014 - 2017 aktualizace červen 2016

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2017 - 2020 

(usnesení zastupitelstva kraje č. 87/V/16/ZK)

Analýza služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji 

(usnesení rady kraje č. 1144/16/RK)

(schváleno zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č. 343/16/ZK)

Akční plán pro rok  2017

(schváleno zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č. 343/16/ZK)

Příloha Akčního plánu č. 1: Aktualizovaná Základní síť pro rok 2017

(schváleno zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č. 537/16/ZK)

Příloha Akčního plánu č. 1: Přehled poskytovatelů sociálních služeb zařazených do Základní sítě pro rok 2017

(schváleno zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č. 343/16/ZK)

Plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období  2015 - 2018 

Akční plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2010-2012 

Vyhodnocení Akčního plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2008 - 2009

Akční plán pro rok 2016 - aktualizace

(schváleno zastupitelstvem dne 22. 12. 2015 usnesením č. 554/15/ZK)

Aktualizovaný SPRSS LK 2014 - 2017 (červen 2015) 

(schváleno zastupitelstvem dne 23. 6. 2015 usnesením č. 259/15/ZK)

Akční plán pro rok 2016 

(schváleno zastupitelstvem dne 23. 6. 2015 usnesením č. 259/15/ZK)

Analýza potřeb osob se zdravotním postižením týkající se pobytových služeb příspěvkových organizací Libereckého kraje 

Analýza potřeb osob se zdravotním postižením týkající se pobytových služeb příspěvkových organizací Libereckého kraje - zkrácená verze

Aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017 

 (schváleno zastupitelstvem dne 21. 10. 2014 usnesením č. 390/14/ZK)

Prováděcí část SPRSS LK - Akční plán na rok 2015

 (schváleno zastupitelstvem dne 21. 10. 2014 usnesením č. 390/14/ZK)                

Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje         

(odsouhlaseno členy Poradního sboru pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje)


Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014-2016 

(Schváleno zastupitelstvem dne 26. 8. 2014 usnesením č. 292/14/ZK)

Analýza sociálně vyloučených lokalit Libereckého kraje - 2013 

Návrh parametrů základní sítě sociálních služeb v LK

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb  Libereckého kraje 2014 - 2017 

Přílohy: příloha č. 1 příloha č. 2 , příloha č. 3,  příloha č. 4

(Schváleno zastupitelstvem dne 17. 12. 2013 usnesením č. 499/13/ZK)                                                             

Podrobná analýza služeb sociálního poradenství, jejich potřebnosti a dostupnosti Příloha č.1 , Příloha č.2

Analýza kvality sítě služeb následné péče pro uživatele legálních i nelegálních návykových látek v Libereckém kraji

Analýza stavu patologického hráčství v Libereckém kraji 

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů 

Zmapování počtu oprávněných uživatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, Vzor dotazníku, Mapové výstupy: ORP v Libereckém kraji, Správní obvody obcí Libereckého kraje, Počet a podíl obyvatel ORP LK s přiznaným Příspěvkem na péči

SPRSS LK 2009 -13 verze 2011Karty aktivit verze 2011  , Přehled poskytovatelů registrovaných v LK  , Přehled poskytovatelů mimo LK  

Zjednodušená analýza financování sociálních služeb v Libereckém kraji, září 2011 ZAF - příloha č.1  ZAF - příloha č.2 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb LK 2009-2013 , aktualizace 2011 , vypořádání připomínek

Aktualizovana-verze-SPRSS-LK-verze-2010 

 Krajská metodická prirucka-planovani-socialnich-sluzeb-v-Libereckem-kraji 

Metodika monitoringu SPRSS LK

Rozvojové aktivity pro období 2009 - 2013

SPRSS LK 2009-2013 , Karty aktivit 
Příloha č. 1 - Hlavní ukazatele rozvoje 
Příloha č. 2 - doplňková ekonomická data  

Akční plán rozvoje soc. služeb pro rok 2008 

Strategie střednědobého rozvoje sociálních služeb LK 2008 -  schváleno usn. 297/07/ZK
Analýza romských komunit LK  - schváleno usn. 297/07/ZK

VYBRANÉ KAPITOLY SOC SLUZEB - analyticka cast strednedobeho planu

Analýza kvality pečovatelských služeb - schváleno usn. č. 275/06/ZK


Analýza Rozvojových plánů- schváleno usn. č. 413/05/ZK

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky