Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dotace na podporu sociálních služeb (spolufinancování) z rozpočtu LK na rok 2024

29. 11. 2023

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2024 (spolufinancování)

Dne 28. 11. 2023 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 577/23/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2024 . Všechny sociální služby, které si požádaly o dotaci, byly podpořeny. Finanční prostředky budou vypláceny v měsíci lednu. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem: Výsledky dotačního řízení 

 

12. 6. 2023

Dne 30.5. 2023 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 234/23/ZK  Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb v Libereckém kraji  na rok 2024  a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených na spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2024.

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu: 

od 7. srpna 2023 do 18. srpna 2023.

Vyhlášení dotačního řízení 2024 

ŽádostŽádost 

Pravidla Pravidla 

Příloha č. 1 - Rozpočet nákldů 2024Rozpočet nákladů 2024 

Příloha č. 2 - Elektronicky podepsaná žádostElektronicky podepsaná žádost 

Příloha č. 3 - Úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s naharazením novými údaji z evidenci skutečných majitelů

Vzor smlouvy o poskytnutí dotaceVzor smlouvy 2024

Závěrečné vyúčtování 2024Závěrečné vyúčtování 2024 

Čestné prohlášení o bezdlužnostiČestné prohlášení o bezdlužnosti 

 

Informace naleznete také na portálu Dotace a na Úřední desce.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky