Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020

Od roku 2017 je otevřen nový internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje.

Na tomto jednotném místě zájemci o dotaci získají kompletní přehled a informace o tom, jaké dotační tituly jsou otevřené, jaké se připravují, a které jsou již ukončené.  Internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje najdete pod tímto odkazem: http://dotace.kraj-lbc.cz/

1. 11. 2019

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 (předfinancování)

Dne 22. 10. 2019 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 446/19/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem: Podpořené subjekty

                                                                                                                         Nepodpořené subjekty

7. 6. 2019

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 28. 5. 2019 schválilo usnesením č. 213/19/ZK Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2020 a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2020.

 

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

od 11. července 2019 do 31. července 2019.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky