Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021

17.1.2022

Finanční vypořádání dotace na rok odporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje 2021 (dofinancování)

Finanční vypořádání je nutné pedložit do 19. 2. 2022.

Formulář závěrečného vyúčtování dofinancování 2021

 

1. 10. 2021

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 (dofinancování)

Dne 21. 9. 2021 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 409/21/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 v souvislosti s dofinancováním. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem:   Podpořené subjekty dofinancování 2021                                                                                                                         Nepodpořené subjekty dofinancování 2021                                                                                                                          

26. 5. 2021

Dne 25.5. 2021 schválilo Zastupitesltvo Libereckého kraje usnesením č. 216/21/ZK  Vyhlášení dotačního řízení na podpru sociálních služeb v Libereckém kraji  (dofinancování) na rok 2021  a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2021.

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

                                                                od 8. července 2021 do 23. července 2021.

Vyhlášení dotačního řížení 2021 dofinancování

Vzor smlouvy dofinancování 2021 

Příloha č. 1 - Rozpočet nákladů

Příloha č. 2  - Elektronicky podepsaná žádost        

 

 

4. 9. 2020

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 (předfinancování)

Dne 25. 8. 2020 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 267/20/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem:                                                                                               Podpořené subjekty 2021  

                                                                                                                   Nepodpořené subjekty 2021

20. 3. 2020

Mimořadné Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 17. 3. 2020 schválilo  Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2021 a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2021.

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

                                                                       od 15. května 2020 do 29. května 2020.

 

* Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost. 

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem).

Více informací k evidenci skutečných majitelů naleznete na webu: Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Vyhlášení dotačního řízení 2021 

Pravidla 2021

Smlouva 2021Smlouva 2021

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky