Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022

1. 12. 2021

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 (spolufinancování)

Dne 30. 11. 2021 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 514/21/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 v souvislosti se spolufinancováním. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem:    Podpořené subjekty 2022 

                                                                                                                              Nepodpořený subjekt 2022                                                          

10.9. 2021

Dne 31.8. 2021 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 352/21/ZK  Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb v Libereckém kraji  na rok 2022  a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených na spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2022.

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

                                                                od 11 října 2021 do 17. října 2021.

Vyhlášení dotačního řízení 2022 

Pravidla pro poskytováníPravidla pro poskytování 2022 

Smlouva 2022 

Příloha č- 1 - Rozpočet nákladů 2022 

Příloha č. 2 - El. podepsaná žádost

* Příloha 3 - Úplný výpis z evidence skutečných majitelů

* Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost. 

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Více informací k evidenci skutečných majitelů naleznete na webu: Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky