Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023

4. 11. 2022

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023 (spolufinancování)

Dne 25. 10. 2022 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 478/22/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023 . Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem:  Podpořené subjekty 2023 

                    Nepodpořený subjekt 2023Nepodpořený subjekt 2023 


1. 6. 2022

Dne 31.5. 2022 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 234/22/ZK  Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb v Libereckém kraji  na rok 2023  a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených na spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2023.

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

od 1. července 2022 do 15. července 2022.

Vyhlášení dotačního řízení 2023 

Pravidla 2023 

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 

Rozpočet nákladů 2023 

Elektronicky podepsaná žádost 2023 

Úplný výpis z evidence skutečných majitelů - Příloha 

čestné prohlášení o bezdlužnosti 2023čestné prohlášení o bezdlužnosti 2023 

Informace naleznete také na portálu Dotace.


1. 7. 2022

Na základě usnesení zastupitelstva č. 271/22 ze dne 21. 6. 2022 byly finanční prostředky na rok 2023 navýšeny na celkovou částku 30.000.000 Kč.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky