Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na rok 2023

21.09.2023

Výsledky mimořádného 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2023

Výsledky mimořádného 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2023 (finanční prostředky kraj obdržel na základě Rozhodnutí MPSV pro rok 2023 - dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023).

V srpnu 2023 schválily orgány Libereckého kraje usnesením č. 1453/23/RK a 358/23/ZK výsledky mimořádného 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2023 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde: Usnesení Zastupitelstva krajeVýsledky 2. kola


25.07.2023

Z důvodu technických problémů prodloužen termín pro podání Žádosti o finanční podporu do mimořádného 2. kola dotačního řízení pro rok 2023 do 25. července 2023.


31.05.2023

Vyhlášení mimořádného 2. kola dotačního řízení pro rok 2023 v oblasti poskytování sociálních služeb

Liberecký kraj vyhlašuje mimořádné 2. kolo dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znení pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023.

Žádost o finanční podporu je možné  žadateli zpracovat a podat v termínu 

od 3. července do 24. července 2023.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.)

Mimořádné 2. kolo je určeno na dofinancování sociálních služeb,  u kterých došlo k prokazatelnému výpadku jiných zdrojů financování, a na financování kapacit nově zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckéh kraje 2021 - 2023 v průběhu roku 2023.

Více informací naleznete na Úřední desce (zveřejněno 31.05.2023) nebo v přiložených souborech Mimořádné vyhlášení (soubor PDF), příloha k vyhlášení Kritéria 2023 (soubor PDF).

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé služby.

 

Součástí elektronické žádosti budou tyto přílohy:

 1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF), (předkládají všichni žadatelé);
 2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků (předkládají všichni žadatelé), (PDF); Formulář Bezdlužnost (formát Word)
 3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) – kopie dokladu opravňující jednat jménem příjemce;
 4. Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (předkládají všichni žadatelé), (Excel); Rozdělení nákladů (formát Excel)
 5. Informace o bezúhradových uživatelích dle § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách (vyplní pouze pečovatelské služby dle § 40 zákona o sociálních službách a jen v případě, že službu těmto uživatelům již poskytují a je předpoklad jejího poskytování i od 1. 1. 2023), (Excel); Bezúhradoví uživatelé (formát Excel)
 6. Smlouva o spolupráci s psychiatrickou nemocnicí (v rámci reformy péče o duševní zdraví), (nepovinná příloha), (platí pro § 43, § 49, § 50, § 51);
 7. Úplný výpis z evidence skutečných majitelů (předkládají žadatelé, kterých se tato povinnost týká);
 8. Zdůvodnění mimořádného požadavku z důvodu výpadku finančního zdroje (předkládají všichni žadatelé), (libovolný formát).

Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

Vzorové dodatky (PDF): Vzorový dodatek dotace (soubor PDF)Vzorový dodatek příspěvek zřizovatele (soubor PDF)

Vzorové smlouvy (PDF): Vzorová smlouva dotace (soubor PDF)Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele (soubor PDF)


27.03.2023

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2023

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2023 (finanční prostředky kraj obdržel na základě Rozhodnutí MPSV pro rok 2023 - dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023).

V únoru 2023 schválily orgány Libereckého kraje usnesením č. 265/23/RK a 83/23/ZK výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2023 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde: Usnesení Zastupitelstva krajeVýsledky 1. kola (soubor PDF)


23.11.2022

Z důvodu technických problémů prodloužen termín pro prodání Žádosti o finanční podporu do řádného kola dotačního řízení pro rok 2023 do 25. listopadu 2022.


09.09.2022

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2023 v oblasti poskytování sociálních služeb

Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023.

Žádost o finanční podporu je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 17. října 2022 do 16. listopadu 2022.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.)

Více informací naleznete na Úřední desce (zveřejněno 09.09.2022) nebo v přiložených souborech Vyhlášení 2023 (soubor PDF), příloha k vyhlášení Kritéria 2023 (soubor PDF).

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.

 

Součástí elektronické žádosti budou tyto přílohy:

 1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF), (předkládají všichni žadatelé);
 2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků (PDF), (předkládají všichni žadatelé); Bezdlužnost (formát Word)
 3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) - kopie dokladu opravňující jednat jménem příjemce;
 4. Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (Excel), (předkládají všichni žadatelé); Rozdělení nákladů (formát Excel)
 5. Informace o bezúhradových uživatelích dle § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách (vyplní pouze pečovatelské služby dle § 40 zákona o sociálních službách a jen v případě, že službu těmto uživatelům již poskytují a je předpoklad jejího poskytování i od 1. 1. 2023), (Excel); Bezúhradoví uživatelé (formát Excel)
 6. Smlouva o spolupráci s psychiatrickou nemocnicí (v rámci reformy péče o duševní zdraví), (nepovinná příloha), (platí pro § 43, § 49, § 50, § 51);
 7. Úplný výpis z evidence skutečných majitelů (předkládají žadatelé, kterých se tato povinnost týká).

Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

Vzorové smlouvy (PDF): Vzorová smlouva dotace 2023 (soubor PDF)Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele 2023 (soubor PDF)

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky