Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na rok 2024

Vyhlášení mimořádného 2. kola dotačního řízení pro rok 2024 v oblasti poskytování sociálních služeb

 

Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2024.

Mimořádné 2. kolo dotačního řízení je určeno pro sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026 od 01.07.2024.

Žádost o finanční podporu je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 3. června 2024 do 7. června 2024.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.)

Více informací naleznete na Úřední desce (zveřejněno 29.04.2024) nebo v přiložených souborech: Mimořádné vyhlášení 2024 (soubor PDF)Mimořádné vyhlášení 2024 (soubor PDF), příloha k vyhlášení Kritéria 2024 (soubor PDF)Kritéria 2024 (soubor PDF)

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.

Součástí elektronické žádosti budou tyto přílohy:

  1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF), (předkládají všichni žadatelé);
  2. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) – kopie dokladu opravňující jednat jménem příjemce;
  3. Úplný výpis z evidence skutečných majitelů (předkládají žadatelé, kterých se tato povinnost týká (nesmí být starší než 90 dní od data podání Žádosti));
  4. Smlouva o spolupráci s psychiatrickou nemocnicí (v rámci reformy péče o duševní zdraví), platí pro §49, §50, §51, (nepovinná příloha)

Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

Vzorové smlouvy: Vzorová smlouva dotace 2024 (soubor PDF)Vzorová smlouva dotace 2024 (soubor PDF)Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele 2024 (soubor PDF)Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele 2024 (soubor PDF)


14.03.2024

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2024

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2024 (finanční prostředky kraj obdržel na základě Rozhodnutí MPSV pro rok 2024 - dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2024).

V únoru 2024 schválily orgány Libereckého kraje usnesením č. 318/24/RK a 109/24/ZK výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2024 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde: Usnesení Zastupitelstva krajeVýsledky 1. (soubor PDF)Výsledky 1. (soubor PDF)


06.09.2023

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2024 v oblasti poskytování sociálních služeb

 

Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2024.

Žádost o finanční podporu je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 16. října 2023 do 15. listopadu 2023.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.)

 

Více informací naleznete na Úřední desce (zveřejněno 05.09.2023) nebo v přiložených souborech:  Vyhlášení 2024 (soubor PDF)Vyhlášení 2024 (soubor PDF)

přílohy k vyhlášení: 

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.

 

Součástí elektronické žádosti budou tyto přílohy:

  1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF), (předkládají všichni žadatelé);
  2. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) - kopie dokladu opravňující jednat jménem příjemce;
  3. Úplný výpis z evidence skutečných majitelů (předkládají žadatelé, kterých se tato povinnost týká);
  4. Smlouva o spolupráci s psychiatrickou nemocnicí (v rámci reformy péče o duševní zdraví), (nepovinná příloha), (platí pro § 49, § 50, § 51);
  5. Sebehodnotící dotazník (Word), (předkládají všichni žadatelé); Sebehodnotící dotazník (formát Word)Sebehodnotící dotazník (formát Word)
  6. Výpočet garantované složené kapacity přímého výkonu poskytování sociální služby, plánované nákladovosti a faktické nákladovosti sociální služby (Excel), (předkládají všihni žadatelé). Výpočet garantované složené kapacity přímého výkonu (soubor Excel)Výpočet garantované složené kapacity přímého výkonu (soubor Excel)

Sebehodnotící dotazník a Výpočet garantované složené kapacity přímého výkonu poskytování sociální služby, plánované nákladovosti a faktické nákladovosti sociální služby se vyplňuje za každou službu zvlášť.

 

Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

 

Vzorové smlouvy: Vzorová smlouva dotace 2024 (soubor PDF)Vzorová smlouva dotace 2024 (soubor PDF)Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele 2024 (soubor PDF)Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele 2024 (soubor PDF)

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky