Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Plánování sociálních služeb na obcích

Plánování sociálních služeb na krajské a obecní úrovni je zakotveno v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Na rozdíl od krajské úrovně, obce zpracovávat střednědobé plány sociálních služeb mohou. Povinností ale je spolupráce s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území kraje a sdělovat kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro osoby na území obce a zároveň spoluvytvářet podmínky pro jejich zajištění. Aby mohli obce s rozšířenou působností splnit dané koordinační povinnosti na území, neobejdou se bez vhodného nástroje k pravidelnému získávání údajů a mapování situace. Nejefektivnější je metoda komunitního plánování, v rámci které obce vytváří střednědobé plány sociálních a případně i navazujících služeb. Metoda komunitního plánování je proces, ve kterém se zpracovávají rozvojové plány, strategie a koncepce vycházející z participativních přístupů. Do procesu tvorby je vtažena, co nejširší veřejnost dané obce či lokality, pro kterou se dokumenty zpracovávají.

 

Odkazy na komunitní plánování jednotlivých obcí s rozšířenou působností:

 

Odkaz na stránky MPSV k metodikám plánování sociálních služeb:

https://www.mpsv.cz/web/cz/metodiky-pro-planovani-socialnich-sluzeb

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky