Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje 2021 - 2023

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje 2021 - 2023

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje 2023 - IV. aktualizace

IV. aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2023 byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 27. 6. 2023 usnesením číslo 279/23/ZK.

 

 Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje 2023 - III. aktualizace

III. aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2023 byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 27.9.2022 usnesením číslo 395/22/ZK.

 

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje 2022 - II. aktualizace

II. aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2022 byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 31.5.2022 usnesením číslo 231/22/ZK.

 

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje 2022

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 21.9.2021 usnesením číslo 390/21/ZK.

 

Základní sít sociálních služeb Libereckého kraje 2021+

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje byla schválena Radou Libereckého kraje i jako součást nového Střednědobého plánu pro období 2021 - 2023.

 

Procesní postup pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb na území Libereckého kraje při podávání žádostí pro zařazení nových kapacit sociálních služeb do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jiří Tůma

email: jiri.tuma@kraj-lbc.cz; tel. 485226558  

AKTUALITY

Č e r v e nec - 2022 - Aktualizace ZS LK pro rok 2023

Liberecký kraj vyhlašuje Výzvy pro posktovatele sociálních služeb pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2023. Poskytovatelé mají možnost přihlásit se do schválených výzev (podat Žádost do výzev), a to v termínu od 25. 7. 2022 do 14. 8. 2022.

Výzvy schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje svým rozhodnutím č. 232/22/ZK ze dne 31. 5. 2022. Výzvy vzešly z požadavku jednotlivých zadavatelů (obcí) jako výstup komunitního plánování. 

Přehled výzev:

Přesné zadání bude dostupné v KISSOS v modulu Rozvojové záměry - Výzvy od 1. 7. 2022.

Poskytovatelé mohou své žádosti do těchto výzev podávat v období od 25. 7. 2022 do 14. 8. 2022 (do 23:59), a to prostřednictvím KISSOS v modulu Rozvojové záměry - Žádosti do výzev.

 

Duben 2022 - Aktualizace ZS LK pro rok 2022

Liberecký kraj vyhlašuje následující Výzvy pro posktovatele sociálních služeb pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2022 (aktualizace sítě – výzvy schválené již v roce 2021):

V/002/2021 - §37 - Odborné sociální poradenství pečujícím osobám s působností ORP Nový Bor

V/019/2021 - §50 - Domovy se zvláštním režimem - osoby s PAS, osoby s problematickým chováním - poruchy chování, psychiatrické diagnózy s působností na území Libereckého kraje.

Výzvy schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje svým rozhodnutím č. 220/21/ZK ze dne 25. 5. 2021.

Přesné zadání je dostupné v KISSOS v modulu Rozvojové záměry – Výzvy – filtr období 2022.

Poskytovatelé mohou své žádosti podávat v období od 18. 4. 2022 do 22. 4. 2022 (do 23:59), a to prostřednictvím KISSOS v modulu Rozvojové záměry - Žádosti do výzev.

 

 

Č e r v e n - 2021 - Aktualizace ZS LK pro rok 2022

Liberecký kraj vyhlašuje Výzvy pro posktovatele sociálních služeb pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2022. Poskytovatelé mají možnost přihlásit se do schválených výzev (podat Žádost do výzev), a to v termínu od 2. 8. 2021 do 14. 8. 2021.

Výzvy schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje svým rozhodnutím č. 220/21/ZK ze dne 25. 5. 2021. Výzvy vzešly z požadavku jednotlivých zadavatelů (obcí) jako výstup komunitního plánování. 

Přehled výzev viz Schválené Výzvy do ZSLK 2022Schválené Výzvy do ZSLK 2022

Přesné zadání bude dostupné v KISSOS v modulu Rozvojové záměry - Výzvy, a to nejpozději od 12. 7. 2021.

Poskytovatelé mohou své žádosti podávat v období od 2. 8. 2021 do 14. 8. 2021 (do 23:59), a to prostřednictvím KISSOS v modulu Rozvojové záměry - Žádosti do výzev.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Martina Semrádová, tel. 485 226 902, email: martina.semradova@kraj-lbc.cz

Mgr. Jiří Tůma, tel. 485 226 558, email: jiri.tuma@kraj-lbc.cz

Ing. Petra Foktová, tel. 485 226 724, email: petra.foktova@kraj-lbc.cz (technická podpora pro KISSOS)

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky