Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji

Seznam podstránek

Zpět

opz +

V rámci Operačního programu Zaměstnanost zahájil dne 1. ledna 2017 Liberecký kraj realizaci individuálního projektu s názvem „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č. CZ 03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862.

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 124.870.062,- Kč.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Doba trvání (v měsících): 48

Cílem projektu je zajištění dostupnosti, rozvoje a poskytování sociálních služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt řeší zvýšení kvality poskytovaných služeb jejich metodickým vedením, vzájemnou koordinací a propojením všech zainteresovaných subjektů v rámci poskytování služeb a podpory těmto osobám v jednotlivých lokalitách.

Formou veřejných zakázek budou vybráni poskytovatelé vybraných sociálních služeb.

Jedná se o služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:

  • Osobní asistence (§39),
  • Podpora samostatného bydlení (§43),
  • Sociálně terapeutické dílny (§67),
  • Sociální rehabilitace (§70).

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, tělesným postižením a osoby s kombinovanými vadami. Díky projektu bude umožněno těmto osobám setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí, vést plnohodnotný život a v neposlední řadě jim byla umožněna integrace do společnosti a na trh práce.

Cílem projektu je mimo jiné pokrýt lokality kraje terénními a ambulantními službami a připravit tak území na transformaci psychiatrické péče a pobytových sociálních služeb zajištěním služeb v komunitě.

Doplňující informace k aktivitám projektu Vám poskytne:

Bc. Zita Stankovská, projektový/finanční manažer – e-mail: zita.stankovska@kraj-lbc.cz

__________________________________________________________________________________________________________________

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Vzor zprávy o činnosti naleznete zde: Vzor zprávy o činnostiVzor zprávy o činnosti


MONITOROVACÍ LIST PODPOŘENÉ OSOBY

Formulář je dostupný zde:    Monitorovaci_list_docMonitorovaci_list_doc Monitorovaci_list_pdfMonitorovaci_list_pdf

__________________________________________________________________________________________________________________

VÝSTUPY PROJEKTU

Projekt byl zaměřen především na podporu a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji.

Výstupem je:

  1. Počet osob podpořených sociální službou rozsahem více než 40 hodinami  je  510 osob, tj. 188 % z počtu stanoveného v projektu.
  2. Počet osob podpořených sociální službou rozsahem méně než 40 hodinami je 326 osob, tj. 155 % z počtu stanoveného v projektu.
  3. Kapacita podpořených služeb je  97 úvazků pracovníkův přímé péči, tj.   77 % z počtu stanoveného v projektu (důvodem nenaplnění 100 % je skutečnost, že na všechny vyhlašované oblasti (místa) nebyla podána žádná nabídka, tj.  v zadávacím řízení nebylo pokryto  8 částí veřejné zakázky).
  4. Počet strategických dokumentů jako výstupů projektu byla evaluační zpráva (1 dokument), tj. 100 % z počtu stanoveného v projektu.

Evaluační zpráva:

Závěrečná evaluační zpráva

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky