Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kontrola podmínek registrace

Plán kontrol plnění podmínek registrace na II. pololetí 2024

Čj. – subjekt kontroly

Termín provedení

vedoucí a členové

kontrolní skupiny

SOC-47/2024
Domov Maxov

II. pololetí
2024

Vedoucí: Mgr. Hana Rodrová

Člen: Bc. M. Veselovská

SOC-48/2024

Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

 II. pololetí
2024

Vedoucí: Mgr. Hana Rodrová

Člen: Bc. M. Veselovská

SOC-49/2024

SeniA, z.s.

 II. pololetí
2024

Vedoucí: Mgr. Hana Rodrová

Členové: Bc. M. Veselovská, Mgr. J. Tůma

SOC-44/2024

DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie

II. pololetí
2024

Vedoucí: Bc. M. Veselovská

Člen: Mgr.. Hana Rodrová

SOC-45/2024

Společnost Dolmen, z.ú.

II. pololetí
2024

Vedoucí: Bc. M. Veselovská

Člen: Mgr. Hana Rodrová

SOC-46/2024
Město Chrastava

II. pololetí
2024

Vedoucí: Bc. M. Veselovská

Člen: Mgr. Hana Rodrová

V souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), registrující orgán kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci. Postup při této kontrole se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola podmínek registrace je prováděna dle plánu kontrolní činnosti na příslušné pololetí kalendářního roku, případně je provedena jako kontrola mimořádná na základě podnětu či oznámení. Dokumenty potřebnými pro zahájení kontroly jsou Oznámení o zahájení kontroly a Pověření k provedení kontroly. V pověření je uvedeno jméno vedoucího a členů kontrolní skupiny, termín provedení kontroly na místě, předmět kontroly, subjekt kontrolní akce (tj. identifikační údaje poskytovatele) a kontrolované období. Při plnění registračních podmínek se hodnotí zejména aktuální stav.

Kontrola je zaměřena na doklady předkládané dle ust. § 79 a § 80 zákona o sociálních službách.

V rámci kontroly je ověřováno:

  • zda jsou nadále splněny všechny podmínky registrace dle ust. § 79 zákona o sociálních službách (tj. zda jsou všechny dokumenty platné);

  • zda údaje uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb odpovídají údajům, které poskytovatel předkládá při kontrole na místě (nesplnění podmínek uvedených v ust. § 79 a § 80 zákona o sociálních službách jsou důvodem pro zrušení registrace);

  • zda má poskytovatel uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb;

Poskytovatelům sociálních služeb tak doporučujeme vést kompletní dokumentaci týkající se registrace poskytovatele a registrovaných sociálních služeb.

Kontrola plnění podmínek registrace je kontrolou formálních dokladů a povinností poskytovatele sociálních služeb. V případě pochybností o kvalitě a nedodržování standardů kvality bude podán podnět k provedení inspekce poskytování sociálních služeb.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky