Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (pro MPSV)

Základní informace o vykazování dat v sociálních službách naleznete na stránkách MPSV.  

Povinnost poskytovatelů sociálních služeb vykazovat data o poskytovaných službách za předchozí období vyplývá z ust. § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).

Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje o kapacitě, materiálním, technickém a personálním zabezpečení, poskytování základních a fakultativních činností a financování jednotlivých sociálních služeb, a zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytována, a o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v ust. § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách, a to pro účely analytické a koncepční činnosti ministerstva.

Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je povinen tyto údaje sdělovat krajskému úřadu prostřednictvím elektronického systému "OK služby - poskytovatel", a to ve lhůtě do 30. června za předchozí kalendářní rok.

Příslušný krajský úřad kontroluje správnost a úplnost těchto údajů.

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách MPSV

Povinnost vykazovat data o sociálních službách

Povinnost podat výkaz sociálních služeb má každý registrovaný poskytovatel sociálních služeb, který alespoň 1 den v předešlém kalendářním roce poskytoval sociální službu; bez ohledu na to, zda žádal či nežádal o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb.

Pokud do 30. 6. (termín řádného podání výkazu) poskytovatel sociálních služeb zanikne (právnická osoba) nebo zemře (fyzická osoba), povinnost vykazovat data o poskytovaných sociálních službách za předešlé období zaniká, neboť u takového poskytovatele podle ust. § 82 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, registrace pozbývá platnosti.

Poskytovatel sociálních služeb podává jednotný výkaz za všechny poskytované sociální služby. 

Je potřeba pamatovat i na možný dopad, který sebou přináší nesplnění stanovené povinnosti. Pokud podle ust. § 107 odst. 2 písm. k) zákona o sociálních službách, nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na předepsaném tiskopisu, hrozí pokuta do 50 000,-Kč.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky