Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Adaptace a integrace cizinců

 

Youtube video

 

LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY (EU) - LEX UKRAJINA

•Uprchlíci z Ukrajiny jsou před ozbrojeným konfliktem chráněni v České republice souborem zákonných norem “Lex Ukrajina”,

•Jedná se o soubor zákonů na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v České republice, který vychází z mezinárodních právních dokumentů,

•První verze těchto zákonů byla vytvořena v březnu 2022 narychlo vlivem náhlého hromadného přílivu Ukrajinců do naší země,

•Zákony jsou průběžně novelizovány a v současné době platí od 1. ledna 2024 již 6. verze zákona Lex Ukrajina.

PRÁVNÍ ÚPRAVA - LEX UKRAJINA

Zákony Lex Ukrajina upravují:

•Právní status uprchlíků (udělování dočasné ochrany, přístup na trh práce nebo přístup ke zdravotní péči),

•sociální zabezpečení uprchlíků (humanitární dávka, zajištění ubytování) a

•přístup žáků ke vzdělávání a péči o děti (dětské skupiny).

ZMĚNY PLATNÉ OD 1. 1. 2024 - LEX UKRAJINA VI

1. Dočasná ochrana – ČR rozhodla o prodloužení dočasné ochrany do března 2025. Žádost o dočasnou ochranu bude mít 2 fáze – online registrace na Informačním portálu pro cizince a následně návštěva pracoviště Ministerstva vnitra, kde vyznačí nový vízový štítek, 

2. Humanitární dávky – pro posouzení HuD se již nezapočítává příjem ze spolků, fondů a UNICEF. Pro výpočet HuD se bude vycházet z příjmů (dávky z Ukrajiny, příjem ze zaměstnání), nákladů na bydlení a zůstatku na účtu. Dále se zvyšují započitatelné náklady na bydlení pro zranitelné osob, 

3. Mimořádná okamžitá pomoc – Ukrajinští uprchlíci s dočasnou ochranou mají nově možnost si požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci vlivem ztráty bydlení či nezajištěných základních životních potřeb,

4. Humanitární ubytování – žádosti budou přijímány pouze osobně v Ostravě.  Od 1. 9. 2024 bude zkrácena doba ubytování, ve kterém lze setrvat zdarma, jak pro nově příchozí, tak i pro ty, kteří již v humanitárním ubytování jsou. Zkrácená doba ubytování se týká také zranitelných osob. Od 1. 9. 2024 nebude nikdo moci, po vyčerpání  90 dnů v humanitárním ubytování, bydlet zdarma,

5. Registrace ukrajinských vozidel – občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidlo, které užívají na území ČR (nemusí být majitelé), a to nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. Řízení neevidovaného ukrajinského vozidla je od 1. 1. 2024 považováno za přestupek!

PRÁVNÍ DOKUMENTY - DOČASNÁ OCHRANA / POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

  • Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
  • Nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
  • Nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
  • Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
  • Nařízení vlády č. 209/2023 Sb., o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše
  • Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
  • Zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
  • Nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
  • Nařízení vlády č. 364/2022 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině
  • Zákon č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

DŮLEŽITÉ INTERNETOVÉ ODKAZY

KONTAKT - LIBERECKÝ KRAJ 

Mgr. Aleš Lebeda, DBA 

koordinátor pro adaptaci a integraci držitelů dočasné ochrany

Kancelář 4.12 Evropský dům

485226244

739541522

ales.lebeda@kraj-lbc.cz

Youtube video

Youtube video

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky