Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Financování protidrogových služeb

Protidrogové služby jsou financovány v rámci dotačních programů v režimu vícezdrojového financování.

Dotačními subjekty jsou: 

Úhrady klientů jako další finanční zdroj je uplatňován u rezidenčních služeb (terapeutická komunita). Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  jsou ostatní dotčené služby poskytovány bezplatně.

Liberecký kraj každoročně podporuje protidrogové služby na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje schválené samosprávnými orgány kraje.

Aktuální informace: internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje - ZDE.

Liberecký kraj doporučuje obcím participovat na financování protidrogových služeb, které jsou poskytovány bez rozdílu všem občanům Libereckého kraje. 


Veškeré poskytnuté dotace jsou vykazovány a monitorovány sekretariátem RVKPP, MPSV a KÚ LK. Možnost kontroly využití poskytnutých prostředků mají i jednotlivé obce.  

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky