Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kampaň Společně proti kouření

Kampaň Společně proti kouření 2021

Rok 2021, stejně jako rok předchozí, ovlivnil v několika vlnách stav okolo Covidu - 19.  Nepříznivý vývoj však nezastavil  kampaň Společně proti kouření a bylo možné do projektu zapojit, díky aktivitám organizace MAJÁK o.p.s. 22 škol v Libereckém kraji, oslovit 1000 žáků a předat jim do rukou letáček k tématu.  Dále byla využita cesta školních nástěnek, kde bylo vystaveno 115 plakátů kampaně Společně proti kouření. Plakát a Leták ke kampani. V závěru roku 2021 byla uvedená kampaň vyhodnocena jako úspěšná, s přihlédnutím na omezující opatření ve školách v průběhu roku.

Kampaň Společně proti kouření 2020

I přes epidemiologickou situaci se v letošním roce podařilo organizaci MAJÁK o.p.s. uspořádat kampaň Společně proti kouření, tentokrát s tématem: „Není to jen o tobě! Kouření škodí vám i vašemu okolí.“ Kampaň proběhla ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje.

Hlavní náplní kampaně byla fotosoutěž. V původním plánu měla kampaň dvě části – videosoutěž, zaměřenou na celé třídní kolektivy, a fotosoutěž pro jednotlivce. Vše se navíc mělo odehrát v první polovině roku. Vzhledem k situaci, kdy byly školy dlouhou dobu uzavřené, byla nakonec videosoutěž pro třídní kolektivy zcela zrušena. Naopak z fotosoutěže se stala dobrá příležitost, jak dát žákům, kteří byli dlouhou dobu doma, možnost vytvořit něco smysluplného. Celá fotosoutěž byla také přesunuta na podzim.

Úkolem účastníků bylo, aby vyfotili fotku, která splňuje téma kampaně. Dále aby byla dostatečně originální, nápaditá a měla i preventivní přesah. Do soutěže nakonec bylo přihlášeno celkem 14 fotografií. Hodnocení fotografií se účastnili jak lektoři MAJÁKu, tak i krajská protidrogová koordinátorka, Mgr. Jana Pavlů.

Vyhlášení soutěže proběhlo online formou na Facebookové stránce „Společně proti kouření“, a to 7. prosince 2020. Díky příznivější epidemiologické situaci mohly být účastníkům předány ceny osobně během preventivních programů MAJÁKu o.p.s. Hlavní ceny do kampaně věnovala společnost Alza.cz. Ceny dále věnoval Krajský úřad Libereckého kraje a MAJÁK o.p.s., takže každý přihlášený účastník byl nakonec za svou snahu odměněn.

Vítězné fotografie:

1. místo2. místo3. místo

 

Kampaň Společně proti kouření 2019

Organizace MAJÁK o.p.s. již každoročně pořádá kampaň s názvem Společně proti kouření, ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje. Letošním tématem kampaně je motto: „Víš, co vdechuješ?“

Kampaň měla letos 2 hlavní části, které byly realizovány v období od dubna do června 2019.

První z nich byla fotosoutěž pro žáky základních škol. Úkolem žáků bylo vyfotit fotografii s preventivním tématem „Víš, co vdechuješ?“ Pravidlem fotosoutěže bylo mj. to, že zapojení žáci nesmí na fotografii přímo kouřit cigarety. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 13 fotografií. Vítězové byli odměněni cenou poroty organizace MAJÁK o.p.s., dále cenou ředitele a poté také cenou veřejnosti – hlasování o nejlepší fotografii probíhalo na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Dále byla pro žáky připravena videosoutěž, v obdobné formě jako fotosoutěž. Video natáčely celé třídy základních škol, opět se zadáním preventivního charakteru. Do soutěže se nakonec se svým videem přihlásily 4 třídy z libereckých škol.

Slavnostní vyhlášení obou soutěží proběhlo dne 21. června 2019 v Cinema City, kde vítězové obdrželi ceny za svou fotografii nebo video, jejich díla byla také všem účastníkům vyhlášení puštěna přímo v sále kina. Jako bonus pak také společně shlédli vybraný film z distribuce kina. Na úvod akce promluvili MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a Mgr. Jana Pavlů, krajská protidrogová koordinátorka, kteří převzali nad celou kampaní záštitu. Vyhlášení se zúčastnilo 75 osob. Tyto aktivity i závěrečné vyhlášení proběhly za spolupráce s organizacemi Cinema City, IQlandia, Alza.cz, kterým tímto děkujeme za vstřícnost a podporu kampaně.

Vítězné fotografie:

20192019 20192019

Kampaň Společně proti kouření 2018

Organizace MAJÁK o.p.s. i v roce 2018 realizovala kampaň s názvem Společně proti kouření, a to ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje. Tentokrát probíhala kampaň v měsících září a říjen, kdy byly souběžně realizovány tři dílčí aktivity.

V prvé řadě probíhala třítýdenní městská hra s názvem FONE. Ta byla určena pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Jednalo se o kooperační hru, do které se žáci mohli zapojit v několikačlenných týmech. Hra se zaměřovala na problematiku tabákových korporací a jednotlivé týmy v rámci ní luštily různé rébusy, hledaly indicie po Liberci a blízkém okolí, musely komunikovat se spolupracujícími osobami či organizacemi (např. Krajská hygienická stanice Liberec, Krajská vědecká knihovna Liberec ad.) a mnoho dalšího. Hra měla za cíl zdůraznit to, že v odvykání kouření člověk sám těžko uspěje – potřebuje k tomu druhé. Zároveň také upozorňovala na škodlivost cigaretového kouře, a to jak pro aktivní, tak pasivní kuřáky. Do hry se přihlásilo přes 20 týmů, aktivně jich hrálo 14. V den ukončení hry proběhla závěrečná akce, na kterou byly všechny týmy přizvány. S organizátory hry si mohly projít jednotlivé části celé hry, diskutovat o problematice závislosti i pasivního kouření a nakonec byl také vylosován a oceněn vítězný tým. Jakožto pilotní ročník městské hry tohoto typu jsme vděčni za týmy, které se do hry zapojily, a za zkušenosti, které jsme při realizaci mohli nasbírat i pro případné budoucí ročníky hry.

Jako další součást kampaně proběhl fotbalový turnaj o pohár MAJÁKu, který se odehrál v sobotu 13. 10. 2018. Akce proběhla na hřišti FC Slovan Liberec za laskavé spolupráce této organizace. Turnaje se účastnilo 7 týmů, jejichž členové dorazili z Liberce, Hrádku nad Nisou a Nového Města pod Smrkem. Zapojily se týmy z NZDM Zapes, Voraz a Depo, dále Liberecký V-klub a žáci ze ZŠ U Soudu, křesťanské ZŠ a MŠ Jana Ámose Komenského a ZŠ Ještědské.

Na úvod turnaje přišel účastníky pozdravit brankář A-týmu Slovanu Liberec, Filip Nguyen, který také věnoval nové brankářské rukavice pro „nejlepšího brankáře turnaje“ – jeho vstup byl milým překvapením pro všechny zúčastněné.

Za celý den bylo odehráno celkem 21 zápasů a vítězem se nakonec stal tým s názvem „1337“ – jednalo se o tým složený převážně z žáků Základní školy Ještědská.

Poslední složkou kampaně byl krátký soubor otázek cílený na širší veřejnost. Otázky se týkaly kouření u dětí a byly směřovány především na rodiče. Jejich cílem bylo upozornit rodiče na nebezpečí závislosti na tabákových výrobcích u jejich dětí. Otázky také cílily na to, zda rodiče vědí, jak řešit případné kouření jejich dětí. Pro zájemce pak byly připraveny názory odborníků na tytéž otázky – své odpovědi ochotně poskytly MUDr. Jana Pilnáčková, ředitelka sekce ochrany a podpory zdraví, KHS Liberec, MUDr. Milada Šípková z EUC klikniky Liberec a MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, SZÚ. V průběhu kampaně bylo rozdáno přes 2 300 dotazníků – některé byly rozdávány v rámci třídních schůzek na základních školách v Liberci, většina pak přímo v mateřských a rodinných center v Libereckém kraji.

Kampšaň Společně proti kouření 2017

MAJÁK o.p.s. navázal na víceletou tradici a i letos organizovali v průběhu května a června 2017 kampaň „Společně proti kouření“, v rámci které jsme realizovali tematicky zaměřené preventivní programy, organizovali výtvarnou soutěž, turnaj ve fotbale a dále proběhlo dotazníkové šetření.

Jednohodinový preventivní program s názvem „Máš na výběr!?“ proběhl pro 21 tříd na 2. stupni 6 základních škol v Libereckém kraji. Programů se zúčastnilo celkem 348 žáků. Program reagoval na aktuální téma protikuřáckého zákona a zaměřoval se na postoje žáků vůči tabákovým výrobkům. Žáci byli vedeni k uvědomění si kladů a záporů kouření formou dramatizace soudního líčení. Na programech byly rozdávány letáčky kampaně a samolepky zákazu kouření a kontaktů na MAJÁK o.p.s. Ohlasy žáků i učitelů na program byly pozitivní.

Výtvarné soutěže se zúčastnili žáci ze tří základních škol v Libereckém kraji. Úkolem žáků bylo vytvořit plakát proti kouření s hlavním tématem „Rizika cigaret“. Celkem jsme obdrželi 47 výtvarných prací žáků ve dvou kategoriích, ze kterých tříčlenná porota vybrala vítězná díla. Autoři nejlepších dvou výtvarných děl v každé kategorii byli oceněni poukázkami do Decathlonu, které jim byly předány dne 29. 6. 2017.

V rámci kampaně "Společně proti kouření" proběhl také dne 3. 6. 2017 fotbalový turnaj, jehož se zúčastnily týmy z nízkoprahových zařízení MAJÁKu a některé další týmy – celkem šest týmů. Turnaj proběhl na hřišti u ZŠ Vrchlického v pohodové atmosféře, čemuž přálo i celodenní skvělé počasí. Turnaj vyhrál smíšený tým NZDM Zapes a ZŠ Vrchlického, který neztratil ani jeden bod a suverénně porazil např. i podzimního vítěze a obhájce, tým z V-Klubu, který byl před začátkem turnaje rozhodně největším favoritem. Vítězové byli oceněni pohárem a sladkými odměnami. Celé akce se zúčastnilo cca 40 účastníků, ať už z řad hráčů, tak i fanoušků. Po celou dobu akce také platil zákaz kouření, s čímž některé týmy bojovaly, nakonec to všichni zvládly.

Dotazníky byly vytvořeny ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci a jejich cílem bylo zmapovat problematiku kouření mezi mladými lidmi v Libereckém kraji. Dotazníky jsme rozdávali žákům od 4. do 9. třídy základních škol na programech všeobecné primární prevence, ve městech Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Mníšek ad. Za květen a červen jsme jich nasbírali kolem 850.

201720172017

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky