Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Metodická činnost

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 111/2006 b., o pomoci v hmotné nouzi jsou činnosti sociální práce výkonem veřejné správy v přenesené působnosti. Z příslušných ustanovení uvedených právních norem vyplývá, že sociální pracovníci na úřadech mají širokou klientelu, které nabízí odbornou pomoc, radu, podporu a zprostředkovává jí další služby s cílem komplexního řešení nepříznivé sociální situace jednotlivých klientů, a to včetně ochrany lidských práv a důstojnosti. Nezbytnou součástí práce s klienty je kromě zajištění základních existenčních podmínek také dlouhodobé psychosociální působení s cílem začlenění klienta do běžného života. Sociální práce má mnoho specifik, jejím obsahem je podpora a pomoc postavená na dobrovolném, rovnocenném a partnerském vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem. Lze jí chápat jako paletu nabídek, hledání cest, zvyšování kompetencí a odstraňování překážek potřebných k tomu, aby se klient zařadil zpět do většinové společnosti. Sociální pracovníci nabízí každému člověku podporu šitou na míru podle individuálních potřeb. Sociální práce ve veřejné správě tvoří základní systém pomoci dostupné všem lidem v obtížných životních situacích.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky