Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dotace, granty a evropské fondy v ČR

Na této stránce naleznete přehled aktuálně vyhlašovaných dotačních promech jednotlivými institucemi České republiky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podrobné informace z MPSV ČR: 
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-dotacich-grantech-projektech-eu-a-ucelove-podpore

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podrobné informace z MŠMT: 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-granty-1

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podrobné informace z MMR: 
Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva

Operační program Jan Amos Komenský

Podrobné informace: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-jan-amos-komensky

Číslo výzvy 02_24_032: PRO-ROMA
Příjem žádostí o podporu bude ukončen poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 130 % výše alokace výzvy, nejpozději 6. 1. 2025 ve 14:00:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 08. 07. 2024

Operační program Zaměstnanost +

Podrobné informace: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-zamestnanost

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus

Číslo výzvy 057: Sociální inovace pro budoucnost
Platnost od: 29. 9. 2023 12:00
Platnost do: 31. 12. 2026 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 10. 2023 12:00

Číslo výzvy 031: Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence
Platnost od: 11. 1. 2024
Platnost do: 31. 8. 2024  - 16,00 hodin
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 1. 2024

Číslo výzvy 066: Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (2)
Platnost od: 19. 4. 2024
Platnost do: 28. 8. 2024  - 12,00 hodin
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 4. 2024 

Číslo výzvy 065: Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (2)
Platnost od: 4. 6. 2024
Platnost do: 3. 10. 2024  - 09,00 hodin
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 6. 2024 

Integrovaný regionální operační program

Podrobné informace: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/integrovany-regionalni-operacni-program

Číslo výzvy 058: Deinstitucionalizace sociálních služeb - SC 
Platnost od: 30. 10. 2023 
Platnost do: 31. 12. 2027 
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 11. 2023

Číslo výzvy 059: Deinstitucionalizace sociálních služeb - SC 4.2 (PR)
Platnost od: 30. 10. 2023 
Platnost do: 31. 12. 2027 
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 11. 2023

Nadace

Romská stipendia              Nadace Albatros                 Nadace Via           Nadace divoké husy       

Nadace rozvoje občanské společnosti                          Nadace OSF         Nadace naše dítě 

Nadace Jistota

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Uzávěrky pro přijímání žádostí: 25. 2. a 25. 8. 2024 

Nadace ČEZ

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky