Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Bydlení

Byt I   Byt II   Byt III   byt IV   byt V

Viditelnou známkou sociálního vyloučení je vznik a existence lokalit, pro které je charakteristická nízká kvalita bytového fondu, nevyhovující infrastruktura, funkční nepropojenost s širším urbanistickým celkem obce a to, že jejich obyvatelé mají z různých důvodů ztížené šance na úspěšné sociální začlenění. Horší kvalita bydlení je jedním z faktorů sociálního vyloučení a zároveň je to zásadní prvek, který způsobuje propad v mnoha dalších sférách života. Dlouhodobé bydlení v substandardních ubytovnách a bytových domech vytváří a reprodukuje specifické postoje jeho obyvatel, poskytuje ve srovnání s nájemním bytem standardní kvality výrazně nižší právní jistotu trvání/stability bydlení. Nevyhovující bydlení se negativně odráží na vzdělání dětí, zaměstnání dospělých a zdravotním stavu všech jeho obyvatel.

Daným tématem se mj. zabývá Agentura pro sociální začleňování (MMR ČR).

Na krajské úrovni je toto téma předmětem jednání Pracovní skupiny Regionální stálé konference Libereckého kraje sociální začleňování a zaměstnanost. V rámci této platformy byl zrealizován Kvantitativní sběr dat v oblasti bydlení na úrovni obcí v Libereckém kraji (2020).

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky